Bağla

Ekspert Rəyləri

Təhlil

Rusiyanın Azərbaycanda mövcudluğu. Dvoryane, tovarişi, oliqarxi

Son 250 ildir Rusiya ilə birbaşa əlaqadə olan azərbaycanlıların bu dövr ərzində şimal qonşuları haqqında müxtəlif fikir və mülahizələri də formalaşıb. Rusiyanın Qafqazda genişlənməsi və Türkmənçay müqaviləsindən bəri Azərbaycandakı siyasi, iqtisadi və ictimai varlığı 19-cu əsrin ortalarından etibarən yazılı və sözlü müzakirələrin əsas mərkəzində dayanır. Fərqli dünya görüşlərini ehtiva edən bu müzakirələr heç vaxt bir mənalı qarşılanmayıb. Hər şeydən əvvəl Azərbaycan tarixçiliyi Rusiyanın xanlıqları ilhaq və zəbt etməsini, ardınca imzalanan Türkmənçay müqaviləsini mahiyyətini hələ də obyektiv şəkildə təqdim edə bilmir. Bundan başqa sosial elmlər də “Rusiya bizim üçün niyə bu qədər aktualdır?” sualına cavab verməkdə çətinlik çəkir.  Bir tərəfdən Azərbaycan tarixçiliyi hər şeyi “işğal” narrativi (hekayəsi) ətrafında təqdim etməyə çalışır, digər tərəfdən isə sosial elmlər və beynəlxalq münasibətlər mütəxəssisləri məsələni sadəcə geosiyasət, enerji təhlükəsizliyi çərçivəsində analiz edir. Amma nədənsə azərbaycanlı... Davamını oxu

Hesabatlar

Politicon.co

Hadisələr

Mediada Biz

Do We Live in Mearsheimer’s World?

Məhəmməd Məmmədov 

2021-04-29 22:49:10