Məhəmməd Məmmədov 

Ekspert

Məhəmməd Məmmədov müstəqil ekspertdir. Bakalavr təhsilini Avropaşünaslıq üzrə Qafqaz Universitetində almışdır. Rusiya, Mərkəzi və Şərqi Avropa Araşdırmaları üzrə Qlazqo və Tartu Universitetlərinin magistrıdır. Əsas araşdırma mövzuları Azərbaycan və digər post-Sovet respublikalarının xarici siyasət strategiyaları və beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrinin regionda tətbiqini əhatə edir.