Məhəmməd Məmmədov

Tədqiqatçı

Məhəmməd Məmmədov Bakı əsaslı beyin mərkəzi Topçubaşov Mərkəzində müstəqil ekspert olaraq fəaliyyət göstərir. O, həm də Xəzər Universitetində köməkçi müəllimdir.

Cənab Məmmədov magistr dərəcəsini Qlazqo və Tartu Universitetlərində tamamlayıb. Onun tədqiqat sahələri Azərbaycanın xarici siyasəti xüsusi diqqətə alınmaqla, enerji, əlaqə, postsovet məkanında geosiyasi və keçid dövrünün inkişafını əhatə edir. Onun məqalələri tez-tez bir sıra milli nəşrlərlə yanaşı, "Georgian Institute of Politics", "National Interest" və "New Eastern Europe" kimi beynəlxalq jurnallarda dərc olunur.

Copyright © Top-center.org