İlkin Axundlu

Məzun

İlkin Axundlu Dövlət İdarəçilik Akademiyasında iqtisadiyyat ixtisasında təhsil alıb. Maraq dairəsinə siyasi iqtisad, vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi və qadınların səlahiyyətləndirilməsi mövzuları aiddir.