Expert

Tural Abdullazadə

Tural Abdullazadə bakalavr və magistr dərəcələrini Belçikada Antverpen Universitetində almışdır. Əsas maraq və araşdırma sahələri sivilizasiya sosiologiyası, bürokratiya və dövlət mexanizmi, çox növlü modernizm və sosial nəzəriyyəni əhatə edir. Akademik fəaliyyətini Antverpen Universitetinin sosial elmlər fakultəsində davam etdirir.