Beyrək Hacıyev

Ekspert

Beyrək Hacıyev bakalavr təhsilini Qafqaz Universitetində Avropaşünaslıq üzrə, magistr təhsilini isə Almaniyanın Leypsiq və Belçikanın Gent Universitetlərində Qlobal Tədqiqatlar (Avropa Perspektivi) proqramı üzrə almışdır. Onun tədqiqat sahəsinə Avropa İttifaqının Ümumi Xarci və Təhlükəsizlik Siyasəti, Avropa Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı proqramı və eləcə də çağdaş qloballaşma prosesləri daxildir. Beyrək Hacıyevin indeksli beynəlxalq jurnalda çap edilən ən son tədiqatı 'Avropa İttifaqı üçün Azərbaycanın bitərəfliyi niyə vacibdir?' adlı məqaləsidir.

Copyright © Top-center.org