Voytsex Pşıbılski

Ekspert

Voytsex Pşıbılski "Visegrad Insight" platformasının baş redaktoru və “Res Publica” Fondunun idarə heyətinin prezidentidir. Onun ixtisaslaşma sahələri Avropa siyasətini və siyasi mədəniyyəti əhatə edir. Əvvəllər o, Avropanın mədəniyyət jurnalları şəbəkəsini özündə birləşdirən və Vyanada fəaliyyət göstərən "Eurozine" jurnalının və Polşanın rüblük nəşri "Res Publica Nowa"nın baş redaktoru olub. Voytsex "Mərkəzi Avropanı anlamaq" adlı kitabın müəlliflərindən biridir. 

Copyright © Top-center.org