Yunis Şərifli

Tədqiqatçı

Yunis Şərifli Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetində Türk Dünyası İqtisad Fakültəsində Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsidir. Onun araşdrma sahələrinə Çin xarici siyasətində Orta Asiya və Qafqaz, həmçinin “Kəmər və Yol Təşəbbüsü” daxildir.